BLI MEDLEM

Välkommen till ett center där alla tränare kan ditt namn
och där du snabbt blir en i gemenskapen. Här har du en fantastisk träningsmiljö som inbjuder till rörelse och triggar din upptäckarlust och nyfikenhet.

 

Inkluderande, inspirerande och engagerande

Dina tränare ser till att du får den bästa träningen efter dina förutsättningar och mål. Förvänta dig att bli motiverad, sedd och en i gänget. Du kommer att märka stor skillnad från tidigare gym eller träningsanläggningar som du kommit i kontakt med.

Du kan registrera dig direkt eller kontakta oss för frågor om medlemskap.

IFC-MODELLEN
På IFC följer vi de naturliga stegen för framgång.

SMÄRTFRI
Första steget är att bli smärtfri i alla rörelser och moment.

SÄKERT
Andra steget är att känna full trygghet och att vara säker i den miljö eller med den övning som du utför.

SNYGGT

Det tredje steget att röra sig snyggt vilket innebär att rörelserna är utförda med hög kvalitet och med hög effektivitet.

SNABBT ELLER SAKTA

När du är kvalificerad för alla steg ska du kunna välja i vilken fart du vill utföra rörelsen eller övningen i.

Därefter kan du öka volymen och intensiteten i din träning.

"Tidigare kunde jag inte resa mig upp utan stöd, men det kan jag nu."

TORKILD, 64 år

  • Vit Instagram Ikon
  • Facebook - Vit Circle

TRÄNA NÄR
DU VILL!

Öppet alla dagar
kl. 05–23

Välkommen till IFC

ETT KOMPETENSDRIVET CENTER SOM ERBJUDER ALLT FRÅN LEK OCH MOTION TILL ELITIDROTT